RODO 2018-06-11T06:58:16+00:00

TOOLMAR Marcin Przybyś, Przemysłowa 6, 32-540 Trzebinia
NIP: 628-207-85-93 kom. 791-696-144
REGON: 122574695 tel. 32/ 307-00-47
biuro@toolmar.eu
Konto Firmowe:
Deutsche Bank 09 1910 1048 2105 9631 9305 0001
Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wypełniając obowiązek
informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informujemy, że:

Państwa Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest:
TOOLMAR Marcin Przybyś, ul. Przemysłowa 6, 32-540 Trzebinia, NIP 628 207 85 93, Regon
122574695 Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@toolmar.eu,
telefonicznie pod numerem +48 32 307 00 47 lub pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 6, 32-540
Trzebinia. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz
marketingowych a także przesyłaniu ofert. Treści będą dostarczane w formie wiadomości e-mail,
telefonicznie bądź listownie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze
wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj.
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;
uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o ofertach i dostępnych
promocjach.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych:

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu
marketingowym.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z
przetwarzaniem przez TOOLMAR Centrum Techniczne Pani/Pana danych osobowych:
• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać,
poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@toolmar.eu
Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora ze źródeł publicznie
dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
Pragniemy zapewnić, iż TOOLMAR Centrum Techniczne dokłada starań, aby zapewnić wszelkie
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na
Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich
na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.
Z poważaniem,

Zespół TOOLMAR Centrum Techniczne

Strona korzysta z ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close